เกมส์ขับรถไฟไอน้ำ Viaduct Designer

เกมส์ขับรถไฟไอน้ำ Viaduct Designer

เกมส์ขับรถไฟไอน้ำ Viaduct Designer เกมส์นี้เราก็จะต้องมาขับรถไฟไอน้ำและก็สร้างสะพานเพื่อให้เราสามารถขับรถไฟข้ามเส้นทางไปได้ โดยเราก็กดปุ่มลูกศรขวาเพื่อขับรถไฟไปข้างหน้า โดยกดอีกครั้งเพื่อเพิ่มความเร็ว และเมื่อเราเจอเหวแล้ว เราก็หยุดรถก่อน แล้วก็กดปุ่ม Spacebar เพื่อไปขั้นตอนของการสร้างสะพาน คลิกค้างไว้แล้วลากเพื่อทำการสร้างสะพานให้เรียบร้อย เมื่อเสร็จแล้วเราก็ขับรถไฟด้วยวิธีเดิม แล้วดูว่าเราจะสามารถขับรถไฟข้ามได้หรือไม่ ถ้าข้ามไปแล้วก็ถึงเส้นชัยก็จะผ่านไปยังด่านต่อไป


จำนวนผู้เล่นเกมส์นี้ : 13,405 ครั้ง
แจ้งปัญหาเกมส์ช้า/เล่นไม่ได้