เกมส์ขับรถโดยสารรับส่งคน Coach Bus Simulator

เกมส์ขับรถโดยสารรับส่งคน Coach Bus Simulator

เกมส์ขับรถโดยสารรับส่งคน Coach Bus Simulator ในเกมนี้เราก็จะมีภารกิจในการขับรถโดยสารหรือว่ารถบัสในการวิ่งไปรับผู้โดยสารตามบริเวณที่กำหนด โดยเกมนี้ก็จะมีจำนวนด่านให้เราได้เล่นทั้งหมด 10 ด่าน วิธีการบังคับนั้นให้เรากดปุ่มลูกศรขึ้นเพื่อขับรถโดยสารไปข้างหน้า กดปุ่มลูกศรซ้ายและขวาเพื่อเลี้ยว สามารถเบรครถหรือว่าถอยหลังด้วยการกดปุ่มลูกศรลง จากนั้นเราก็สังเกตแผนที่ว่าตำแหน่งที่เราอยู่นั้นอยู่ตรงไหน และเราก็ขับรถไปบริเวณที่กำหนด เพื่อไปรับผู้โดยสารตามบริเวณที่บอกไว้ในแผนที่ และเราก็จัดการรับส่งผู้โดยสารให้ได้ทั้งหมดเพื่อที่จะผ่านไปยังภารกิจต่อไป


จำนวนผู้เล่นเกมส์นี้ : 3,281 ครั้ง 


แจ้งปัญหาเกมส์ช้า/เล่นไม่ได้