เกมส์คุณยายปลูกผัก Potherbs Farm

เกมส์คุณยายปลูกผัก Potherbs Farm

เกมส์คุณยายปลูกผัก Potherbs Farm สำหรับในเกมนี้เราก็จะเป็นคุณยายที่มีอาชีพในการทำสวนปลูกผักเพื่อที่จะนำผลผลิตไปส่งขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับคุณยาย วิธีในการเล่นตอนแรกเกมก็จะสาธิตวิธีในการเล่นมาให้เราแล้ว ก่อนอื่นเราก็จะต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์กันก่อน จากนั้นเราก็ขุดดินแล้วนำเมล็ดพันธ์ุโปรยลงไปในฟาร์ม แล้วเราก็ทำการรดน้ำรอจนกว่าผลผลิตจะเจริญเติบโตงอกงาม แล้วก็เก็บเกี่ยวแล้วก็นำผลผลิตที่ได้ไปขายเพื่อสร้างรายได้ ซึ่งเราจะต้องขายผลผลิตให้ได้มากกว่าที่กำหนดไว้เพื่อที่จะผ่านไปยังระดับต่อไป


จำนวนผู้เล่นเกมส์นี้ : 6,100 ครั้ง

แจ้งปัญหาเกมส์ช้า/เล่นไม่ได้