เกมส์ทำความสะอาดห้องสุดรก Dirty Palace Cleaning

เกมส์ทำความสะอาดห้องสุดรก Dirty Palace Cleaning

เกมส์ทำความสะอาดห้องสุดรก Dirty Palace Cleaning ในเกมนี้เราก็จัดต้องมาทำหน้าที่เป็นแม่บ้านในการจัดการทำความสะอาดห้องที่สกปรกรกรุงรังให้กลับมาสะอาดเหมือนใหม่ โดยจะมีห้องทั้งหมด 3 ห้องให้เราได้จัดการทำความสะอาด วิธีในการเรียนนั้นเราก็จะต้องนำขยะไปทิ้งลงในถังขยะก่อน โดยเราก็ใช้เมาส์คลิกที่ขยะนั้นแล้วลากไปใส่ถังขยะให้เรียบร้อย จากนั้นเราก็ทำการเก็บข้าวของให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและเป็นระเบียบ และเราก็ทำการปัดฝุ่นเช็ดถูจนกว่าห้องของเราน่าจะกลับมาสะอาดเหมือนใหม่ แล้วก็อย่าลืมทำความสะอาดให้ครบทั้งหมด 3 ห้องด้วยนะ


จำนวนผู้เล่นเกมส์นี้ : 3,427 ครั้ง

แจ้งปัญหาเกมส์ช้า/เล่นไม่ได้