เกมส์ปลูกผักเลี้ยงไก่ Farm of Dreams

เกมส์ปลูกผักเลี้ยงไก่ Farm of Dreams

เกมส์ปลูกผักเลี้ยงไก่ Farm of Dreams เกมส์นี้เราก็จะต้องมาบริหารจัดการฟาร์มสัตว์เลี้ยงของเราให้เจริญรุ่งเรืองและสามารถนำผลผลิตที่ได้ไปขายเพื่อสร้างกำไรของเราให้งอกงาม วิธีการเล่นก่อนอื่นเราก็จะต้องมาจับคู่รูปพืชผักกันก่อน ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าบางช่องจะเป็นสีเทา ซึ่งเราก็จะต้องทำลายช่องนั้นให้ได้โดยการจับคู่พืชผักสีเดียวกันให้เรียงติดกัน 3 ชิ้นขึ้นไปเพื่อทำลายให้ได้ตรงช่องนั้น และเราก็จะได้เงินมาเพื่อนำไปซื้อพืชผัก และสัตว์เลี้ยงมาปลูกในฟาร์มของเรา แล้วเราก็บริการจัดการและตกแต่งฟาร์มของเราให้สวยงามสมกับเป็นฟาร์มสัตว์เลี้ยงอันดับหนึ่ง


จำนวนผู้เล่นเกมส์นี้ : 29,627 ครั้ง

แจ้งปัญหาเกมส์ช้า/เล่นไม่ได้