เกมส์ฟาร์มแฟนซี 3 Farmer Frenzy 3: American Pie

เกมส์ฟาร์มแฟนซี 3 Farmer Frenzy 3: American Pie

เกมส์ฟาร์มแฟนซี 3 Farmer Frenzy 3: American Pie สำหรับในเกมส์นี้เราก็เป็นชาวนาที่จะต้องทำเกษตรกรรมเพื่อเลี้ยงชีพของเรา โดยการเลี้ยงสัตว์และนำผลผลิตที่ได้จากสัตว์ไปส่งออก เราก็ใช้เมาส์แล้วคลิกที่จุดแรกกันได้เลย จากนั้นเราก็คลิกเมาส์ที่พื้นเพื่อทำการปลูกผักลงไป ซึ่งผักเหล่านี้ก็จะเป็นอาหารของไก่ เมื่อไก่ได้มากินแล้วสักพักมันก็จะออกไข่ ซึ่งเราก็จะต้องเก็บไข่ให้ได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้เพื่อนำไปส่งออก และด่านหลังๆก็จะมีเหล่าศัตรูที่จะมาทำลายสัตว์เลี้ยงของเรา ซึ่งเราก็จะต้องกำจัดมันใส่ลังโดยการคลิกที่มันรัวๆเพื่อขังมันไว้ และเราก็สามารถนำมันไปส่งออกโดยการกดปุ่ม Ship เพื่อสามารถสร้างรายได้ให้เราสามารถนำเงินไปซื้อไก่เพิ่มเติมได้ด้วย และเมื่อเราส่งของตามเป้าหมายแล้วเราก็จะผ่านไปยังระดับต่อไป


จำนวนผู้เล่นเกมส์นี้ : 57,474 ครั้ง

แจ้งปัญหาเกมส์ช้า/เล่นไม่ได้