เกมส์สร้างเกาะหรรษา 2 Island Tribe 2

เกมส์สร้างเกาะหรรษา 2 Island Tribe 2

เกมส์สร้างเกาะหรรษา 2 Island Tribe 2 เกมส์นี้เราก็จะรับบทเป็นชาวเกาะที่จะต้องมาบริหารจัดการเกาะของเขาให้ดีๆ ตอนแรกเราก็ใส่ชื่อของเรากันก่อน จากนั้นเราก็จะต้องไปเก็บฟืน ซึ่งฟืนก็เป็นของที่สำคัญเพราะจะใช้ในการซ่อมแซมและก่อสร้างสิ่งต่างๆ โดยด่านแรกภารกิจก็จะให้เราซ่อมรูปปั้นให้ครบทั้งหมด ตอนแรกเราก็จะต้องสร้างโรงผลิตฟืน แล้วเราก็นำฟืนไปซ่อมรูปปั้น ซ่อมสะพาน และจัดการซ่อมทุกอย่างตามภารกิจที่กำหนดไว้เพื่อผ่านไปยังด่านต่อไป


จำนวนผู้เล่นเกมส์นี้ : 26,678 ครั้ง

แจ้งปัญหาเกมส์ช้า/เล่นไม่ได้