เกมส์เปิดฟาร์มส่งออกสินค้า Farm Town

เกมส์เปิดฟาร์มส่งออกสินค้า Farm Town

เกมส์เปิดฟาร์มส่งออกสินค้า Farm Town สำหรับในเกมนี้เราก็จะมาทำธุรกิจสร้างผลผลิตเพื่อนำไปขายให้กับตลาดกลาง โดยเราก็จะมาปลูกผลผลิตในฟาร์มของเรา และรอเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อนำไปขายต่อไป เกมนี้ก็จะมีภารกิจให้เราได้เล่นทั้งหมด 40 ภารกิจ เริ่มที่ด่านหนึ่งกันก่อนนะ ตอนแรกเราก็จะต้องใช้เงินซื้อพืชผักกันก่อน โดยจะอยู่ตรงมุมขวาล่าง เราก็คลิกและรอจนกว่าผลผลิตจะออกดอกออกผล เสร็จแล้วเราก็นำผลผลิตนั้นไปใส่ลงในช่อง และเมื่อเราได้สินค้ามาจำนวนหนึ่งแล้ว ก็ให้เราคลิกที่รถกระบะ และเราก็นำสินค้ามาใส่ลงในช่องให้ครบทั้งหมด เสร็จแล้วก็กดปุ่ม Sale เพื่อขายผลผลิตนั้นด้วยการให้รถกระบะนั้นขับรถออกไปส่งที่ตลาด และนำเงินกลับมา และเราก็สามารถนำเงินที่ได้มาซื้อพืชหรือสัตว์ต่างๆเพิ่มขึ้นได้ด้วย ภารกิจของเราก็คือจะต้องเก็บเงินให้ได้ตามเป้าที่กำหนดไว้เพื่อที่จะผ่านไปภารกิจต่อไป


จำนวนผู้เล่นเกมส์นี้ : 9,816 ครั้ง
เล่นเกมส์ออนไลน์สนุกๆ ต้อง HDGames.net เท่านั้น