เกมส์เรือขนส่งสินค้า Shipping Yard

เกมส์เรือขนส่งสินค้า Shipping Yard

เกมส์เรือขนส่งสินค้า Shipping Yard เกมนี้เราก็จะมาทำงานขนส่งสินค้าขึ้นไปบนเรือส่งของ โดยเกมนี้ก็จะมีจำนวนด่านให้เราได้เล่นทั้งหมด 20 ด่าน วิธีการเล่นให้เราใช้เมาส์ในการบังคับตัวเคลื่อนสินค้า โดยเราคลิกเมาส์ค้างไว้เพื่อดูดสินค้า และเราก็นำสินค้าไปวางในบริเวณที่กำหนด ซึ่งเราจะต้องหันทิศทางของสินค้าให้ตามที่กำหนดด้วยนะ และเมื่อเราสามารถวางสินค้าได้สำเร็จแล้ว เรือก็จะออกจากฝั่งและเราก็จะผ่านไปยังระดับต่อไป


จำนวนผู้เล่นเกมส์นี้ : 1,007 ครั้ง

แจ้งปัญหาเกมส์ช้า/เล่นไม่ได้