HDGAMES.NET Plays 1.22K

เกมส์แปรงฟันหนูน้อยคนเก่ง Baby Hazel Brushing Time

เกมส์แปรงฟันหนูน้อยคนเก่ง Baby Hazel Brushing Time มาเล่นเกมส์แปรงฟันหนูน้อยคนเก่ง Baby Hazel Brushing Time กันเถอะ เกมส์นี้เราต้องรับบทเป็นพี่เลี้ยงหนูน้อยคนเก่ง ซึ่งหน้าที่ของเราก็คือ ช่วยหนูน้อยแปรงฟันให้าะอาด เริ่มตั้งแต่ ปลุกให้ตื่น ทำให้อารมณ์ดีด้วยการเล่นของเล่น หลังจากนั้นก็เตรียมอุปกรณ์เพื่อแปรงฟัน และทำการแปรงฟันนั่นเอง