HDGAMES.NET Plays 1.28K

เกมส์วางบล็อกมหาสมุทร Block Puzzle Ocean

เกมส์วางบล็อกมหาสมุทร Block Puzzle Ocean มาสนุกกับเกมวางบล็อกเพื่อที่จะทำลายทิ้งกันเถอะ ซึ่งเกมนี้ก็จะมาในรูปแบบของมหาสมุทร เกมจะสาธิตวิธีในการเล่นมาให้ว่าจะต้องทำอย่างไร แต่เกมนี้มีเยอะแล้วเพื่อนๆอาจจะเล่นกันเป็นทุกคน ก็ให้เราคลิกบล็อกที่อยู่ทางด้านล่างโดยจะมีอยู่ 3 ชิ้น นำมาวางไว้บนฉากและเรียงกันให้เป็นแถวทั้งแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้เพื่อที่จะทำลายทิ้ง หากว่าเราวางไม่ได้เมื่อไหร่ก็จะจบเกมทันที