HDGAMES.NET Plays 172

เกมส์วางกล่องขั้นเทพ Box Jenga

เกมส์วางกล่องขั้นเทพ Box Jenga เกมนี้ก็เป็นเกมทดสอบสมาธิของเราในการปล่อยกล่องให้ลงมาที่พื้น ซึ่งจะต้องให้กล่องนั้นอยู่บนที่พื้นดินและอย่าให้ร่วงลงไป เกมก็จะมีเวลาอยู่ทั้งหมด 60 วินาที และกล่องนั้นก็จะเลื่อนซ้ายขวาตลอดเวลา ให้เราเล็งจุดที่ต้องการจะปล่อยให้ดี แล้วคลิกเมาส์เพื่อปล่อยกล่องลงมา พยายามเรียงกันให้สูงที่สุด ยิ่งสูงเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้คะแนนทวีคูณมากขึ้นเท่านั้น ลองมาเล่นกันดูนะคะฝึกสมาธิได้อย่างดี