HDGAMES.NET Plays 428

เกมส์จับคู่ปีกผีเสื้อ Butterfly Shimai

เกมส์จับคู่ปีกผีเสื้อ Butterfly Shimai เกมนี้เป็นเกมที่จะมาฝึกสายตาเพื่อนๆ โดยเราก็จะต้องมาทำการจับคู่รูปภาพปีกผีเสื้อแสนสวยที่เหมือนกัน วิธีการเล่นเราก็ใช้เมาส์ในการเล่นเกมนี้ จะเห็นว่ามีปีกผีเสื้อหลากหลายชนิดหลากหลายสี เราก็จะต้องดูว่ามีปีกผีเสื้ออันไหนที่เหมือนกัน เราก็ทำการจับคู่โดยเส้นจับคู่จะสามารถหักเลี้ยวได้ไม่เกิน 3 ครั้ง และจะไม่สามารถทะลุปีกผีเสื้ออันอื่นได้ และเราก็รีบจับคู่เพราะว่าเวลาจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆ ลองมาเล่นกันดูฝึกสายตาของเราได้อย่างดี