HDGAMES.NET Plays 455

เกมส์ผสมรวมลูกอมแคนดี้ Candy Shop Merge

เกมส์ผสมรวมลูกอมแคนดี้ Candy Shop Merge เกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะต้องมาผสมลูกอมชนิดเดียวกันเพื่อให้ได้ลูกอมชนิดใหม่ขึ้นมา โดยเราก็ใช้เมาส์ในการเล่นเกมนี้คลิกที่ลูกอมค้างไว้และลากไปยังลูกอมชนิดเดียวกันเพื่อทำการผสมผสานรวมร่างจนกว่าจะได้ขนมหวานชนิดใหม่ขึ้นมา และเราก็จะต้องทำการซื้อลูกอมด้วยการคลิกที่ถุงกระเป๋าเพื่อเรียกลูกอมชิ้นใหม่ขึ้นมา และเราก็ทำการผสมไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ขนมขั้นเทพ