HDGAMES.NET Plays 89

เกมส์เรียงโดมิโน่หรรษา Domino Simulator Puzzle

เกมส์เรียงโดมิโน่หรรษา Domino Simulator Puzzle เกมนี้เราก็จะให้เพื่อนๆมาเรียงโดมิโน่ไปตามเส้นทางจนกว่าจะไปถึงเส้นชัย และเราก็ดีดโดมิโนให้ล้มลงให้ได้ โดยเราก็ใช้เมาส์เพื่อเล่นเกมนี้ คลิกเมาส์ค้างไว้เพื่อทำการเรียงโดมิโน่ไปตามเส้นทางที่เต็มไปด้วยความคดเคี้ยว ระวังอย่าให้โดมิโน่ร่วงไปข้างล่างโดยเด็ดขาด เมื่อเราเรียงเรียบร้อยแล้วก็คลิกเมาส์อีกครั้งเพื่อดีดโดมิโนให้ไปเข้าเส้นชัยให้ได้เพื่อที่จะผ่านไประดับต่อไปที่มีความยากมากยิ่งขึ้น