HDGAMES.NET Plays 1.23K

เกมส์เอลซ่าสักลาย Elsa Gets Inked

เกมส์เอลซ่าสักลาย Elsa Gets Inked เจ้าหญิงเอลซ่าผู้เลอโฉมคนนี้ก็จะมาสักลายบนเรือนร่างของเธอ เราก็จะต้องมาช่วยเธอในการสักลายให้สวยงามด้วยลวดลายที่ต้องการ เกมส์เอลซ่าสักลายก็ใช้เมาส์ในการเล่น ก่อนอื่นก็จะต้องเลือกบริเวณที่เราต้องการจะสักเสียก่อน แล้วก็เลือกลวดลายที่ต้องการ จากนั้นก็ทำการสักลายโดยลากวาดรูปตามจุดที่กำหนดเสียก่อน เพื่อให้ได้เป็นรูปที่เราต้องการสัก จากนั้นเราก็นำมาแปะโดยการทาสีลงไปก่อนแล้วนำรูปที่เราวาดมาแปะเพื่อทำการสักลายเป็นรูปแบบที่เราได้เลือกไว้ ใครรักเอลซ่ามาเล่นกันได้เลยที่เกมส์เอลซ่าสักลาย