HDGAMES.NET Plays 417

เกมส์เปิดกิจการโรงพยาบาล Hospital Hustle

เกมส์เปิดกิจการโรงพยาบาล Hospital Hustle มาสนุกกับการเปิดกิจการโรงพยาบาลเอกชนกันเถอะ และเกมมีพิเศษตรงที่สามารถเล่นได้พร้อมกัน 2 คนเลยนะ ซึ่งเราก็จะต้องมาช่วยกันบริหารจัดการโรงพยาบาลให้มีคนไข้เข้ามาใช้บริการกันเยอะๆ ก่อนอื่นก็จะต้องเลือกก่อนว่าจะเล่นคนเดียวหรือว่า 2 คน หากว่าเล่น 2 คนผู้เล่นที่ 1 ก็กดปุ่ม asdw ส่วนผู้เล่นที่ 2 ก็กดปุ่มลูกศรและเราก็เดินไปเปิดบริการในส่วนต่างๆ เก็บเงินไปเรื่อยๆเพื่อสร้างบริการให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นจนทำให้คนไข้เข้ามาเต็มโรงพยาบาลกันเลย