HDGAMES.NET Plays 1.13K

เกมส์ซ่อมไอโฟน 6 Iphone 6 Repair

เกมส์ซ่อมไอโฟน 6 Iphone 6 Repair ในเกมส์นี้เราก็จะต้องมาทำหน้าที่เป็นช่างซ่อมโทรศัพท์ โดยลูกค้าก็จะเอาโทรศัพท์ไอโฟน 6 มาให้ซ่อม ซึ่งเมื่อเราเห็นสภาพแล้วแบบว่ายังจะเอามาซ่อมอีกหรือ ซื้อใหม่ดีกว่าไหม อะไรประมาณนี้ จากนั้นเราก็นำอุปกรณ์ในการซ่อมโทรศัพท์ที่เกมส์ได้เตรียมไว้ นำมาจัดการซ่อมโทรศัพท์ให้เรียบร้อย ลงมือทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆจนกว่าโทรศัพท์ไอโฟน 6 ของลูกค้าจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม