HDGAMES.NET Plays 1.36K

เกมส์เรียงเพชรพิศวง Jewel Puzzle

เกมส์เรียงเพชรพิศวง Jewel Puzzle มาเล่นเกมส์เรียงเพชรพิศวง Jewel Puzzle กันเถอะเพือนๆ เกมส์นี้เราต้องใช้สมองกันนิดหนึ่งนะ เพราะเราต้องใช้เมาส์ สลับเพชรสีต่างๆ เพื่อเรียงเพชรสีเดียวกัน ให้ได้อย่างน้อย 3 อันติดกัน แล้วเพชรจะหายไป กลายเป็นคะแนน เราต้องทำแบบน้ไปเรื่อยๆ จนกว่าคะแนนจะถึงเป้า หากทำได้แล้ว เราก็จะผ่านไปเล่นยังด่านต่อไป วิธีการเล่นนั้นไม่ยาก ใช้เมาส์ ในการเล่น และอาศัยความเร็วนิดหน่อยเท่านั้นเอง