Plays 96

เกมส์เด็กน้อยเปิดกิจการฟาร์ม Kiddie Farmers

เกมส์เด็กน้อยเปิดกิจการฟาร์ม Kiddie Farmers เกมนี้เราก็จะให้เพื่อนๆมาบริหารความด้วยการปลูกพืชผักชนิดต่างๆเพื่อนำไปขายให้กับลูกค้า โดยเราก็กดปุ่มลูกศรเพื่อบังคับทิศทางในการเดินของเรา และเราก็ไปทำการสร้างแปลงขุดดินและโดยเมล็ดพันธุ์ลงไปเพื่อให้ผลผลิตนั้นปรากฏออกมา และเมื่อลูกค้าเข้ามาในความของเราและเลือกสินค้าเราก็คอยเก็บเงินลูกค้าด้วยนะ และเราก็นำเงินที่ได้ไปบริหารจัดการฟาร์มของเราให้มีความยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้น