Plays 289

เกมส์เปิดป้ายฝึกความจำ Memory Match

เกมส์เปิดป้ายฝึกความจำ Memory Match มาสนุกกับเกมฝึกความจำกันเถอะ เกมก็จะกำหนดแผ่นป้ายและรูปภาพเอาไว้ ซึ่งเราก็จะต้องอาศัยความจำของเราในการเปิดแผ่นป้ายที่เหมือนกันให้ครบทั้งหมด โดยตอนแรกก็จะง่ายที่สุดเพราะว่าจะมีแผ่นป้ายแค่ 4 แผ่นป้ายเท่านั้น เราก็จำว่าแผ่นป้ายตรงไหนที่เป็นรูปภาพที่เหมือนกัน เราก็ทำการจับคู่โดยการคลิกเมาส์ให้เรียบร้อยให้ครบกำหนดเพื่อที่จะผ่านไปยังระดับต่อไปที่มีความยากมากยิ่งขึ้น