HDGAMES.NET Plays 346

เกมส์เดินทาสี Paint Over The Lines

เกมส์เดินทาสี Paint Over The Lines เกมนี้เราก็จะให้เพื่อนๆมาให้ตัวเส้นเดินระบายสีภายในฉากให้ครบทั้งหมด โดยเราจะต้องระมัดระวังอย่าให้คนมาเดินชนกันโดยเด็ดขาด โดยวิธีในการเล่นก็ให้เราคลิกเมาส์เพื่อให้ตัวของเราเดินไปข้างหน้า สิ่งที่เราจะต้องระวังมีเพียงอย่างเดียวก็คืออย่าให้คนมาเดินชนกันเท่านั้น และเมื่อคนเดินทาสีจนครบแล้วก็จะสามารถผ่านไปยังระดับต่อไป