HDGAMES.NET Plays 413

เกมส์ปากระดาษลงถัง Paper Flick

เกมส์ปากระดาษลงถัง Paper Flick เกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะมาฝึกทักษะการคำนวณความแรงของลม ซึ่งเราก็จะต้องปากระดาษให้ไปลงถังขยะให้ได้ ซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีพัดลมอยู่ข้างๆพร้อมกับแรงลมที่เกมได้กำหนดไว้ ยิ่งตัวเลขเยอะลมก็จะยิ่งแรง วิธีในการเล่นให้เราใช้เมาส์เล็งทิศทางในการปากระดาษ และเราก็คลิกเมาส์โดยกระดาษนั้นก็จะบินไปตามทิศทางลมที่ได้พัดมา พยายามคำนวณให้ดีและปาให้ลงให้เยอะที่สุด