HDGAMES.NET Plays 45

เกมส์ดึงไม้ช่วยสัตว์ Pin Puzzle Save The Sheep

เกมส์ดึงไม้ช่วยสัตว์ Pin Puzzle Save The Sheep เกมฝึกสมองที่เราจะต้องมาหาทางป้อนอาหารให้สัตว์ที่อยู่ทางด้านล่าง โดยจะต้องให้อาหารนั้นกลิ้งไปตามเส้นทางไปหาเจ้าสัตว์น้อยตัวนั้นเพื่อให้มันได้กินอาหารและก็จะผ่านไปยังระดับต่อไป วิธีในการเล่นก็ให้เราใช้เมาส์ในการเล่นเกมนี้ คลิกที่แท่งไม้เพื่อเอาแท่งไม้ออกไปจนทำให้อาหารนั้นหล่นไปตามเส้นทาง ก็จะต้องระมัดระวังพวกอุปสรรคต่างๆให้ดี นอกจากการป้อนอาหารสัตว์แล้วก็จะต้องให้ลูกบอลนั้นกลิ้งลงไปข้างล่างเพื่อให้ไปใส่รถบรรทุกให้ได้