HDGAMES.NET Plays 485

เกมส์ตำรวจนักปรับ Police Evolution Idle

เกมส์ตำรวจนักปรับ Police Evolution Idle เกมนี้เราก็จะเป็นตำรวจที่จะต้องมาสร้างสถานีตำรวจด้วยการไปปรับเงินของผู้ที่ทำผิดกฎจราจร ซึ่งการเก็บค่าปรับในเกมนี้สามารถสร้างสถานีใหญ่ๆได้เลยคล้ายกับประเทศไหนก็ไม่รู้ที่รวยจากเงินประชาชนทั้งนั้น วิธีในการเล่นให้เรากดปุ่ม ASDW หรือว่าจะใช้เมาส์คลิกค้างไปมาเพื่อเดินไปมาก็ได้ แล้วเราก็คอยไปปรับเงินผู้ที่ทำผิดกฎจราจร แล้วเราก็เดินไปตรงช่องที่จะเอาไว้สร้างสถานีและสิ่งก่อสร้างต่างๆ เราจะต้องเก็บเงินให้ครบ ลองมาเล่นกันดูอาจจะใช้เวลานานนิดหน่อยแต่ว่าสนุกดี