HDGAMES.NET Plays 1.34K

เกมส์ซาบีนเวร็นเข้าโรงพยาบาล Sabine Wren Hospital Recovery

เกมส์ซาบีนเวร็นเข้าโรงพยาบาล Sabine Wren Hospital Recovery เกมส์นี้ซาบีนเวร็นได้ประสบอุบัติเหตุร่วงลงมาจากที่สูง เราก็เลยจะต้องมาจัดการรักษาและปฐมพยาบาลเธอให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม โดยเราก็ใช้เมาส์คลิกที่อุปกรณ์ในการรักษาบาดแผลที่เกมส์ได้กำหนดไว้ให้เรา แล้วนำมาจัดการรักษาตามขั้นตอนที่กำหนดไปเรื่อยๆ เพื่อทำให้อาการบาดเจ็บของเธอนั้นหายไปจนกลับมาแข็งแรงเป็นปกติ แล้วมาสนุกกับการรับบทเป็นคุณหมอกันเถอะ