HDGAMES.NET Plays 298

เกมส์ขับรถเมล์ส่งรักเรียน School Bus Game Driving Sim

เกมส์ขับรถเมล์ส่งรักเรียน School Bus Game Driving Sim เกมนี้ก็เป็นเกมการจำลองขับรถเมล์เพื่อไปรับส่งนักเรียน โดยจะมีอยู่ทั้งหมด 10 ภารกิจให้เราได้เล่น วิธีในการบังคับก็ให้เรากดปุ่มลูกศรหรือปุ่ม asdw และเราก็จะต้องขับรถไปตามทิศทางที่เกมได้กำหนดไว้ โดยสังเกตได้ที่แผนที่ทางด้านบน แล้วก็ขับรถไปตามนั้นและจะต้องจอดรถหันรถให้ถูกต้องด้วยนะอย่าหันไปผิดทางเพราะไม่อย่างนั้นเด็กนักเรียนก็จะขึ้นไม่ได้ และเราก็ไปรับส่งนักเรียนให้ทันภายในเวลาที่กำหนด