HDGAMES.NET Plays 1.6K

เกมส์ส่งทหารยึดป้อม Siege Battleplan

เกมส์ส่งทหารยึดป้อม Siege Battleplan เกมนี้จะเป็นเกมแนววางแผนบุกไปยึดป้อมของศัตรู เราก็จะต้องส่งทหารของเราออกจากป้อมของเราเพื่อบุกไปยังป้อมของศัตรูเพื่อยึดเมืองให้ได้ วิธีในการเล่นตอนแรกเกมก็จะสาธิตวิธีในการเล่นมาให้ ก็ให้เราคลิกที่ป้อมของเราค้างไว้และลากไปยังป้อมของศัตรูเพื่อส่งทหารออกไป โดยตัวเลขป้อมของเรานั้นก็จะค่อยๆลดลงนั่นหมายถึงว่าจำนวนทหารในป้อมของเรา และบุกไปยึดของศัตรูให้หมด นอกจากนี้ยังสามารถอัพเกรดป้อมของเราให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นได้อีกด้วย