Plays 1.1K

เกมส์สไปเดอร์แมนพ่นใย Spider-Man: Mysterio Rush

เกมส์สไปเดอร์แมนพ่นใย Spider-Man: Mysterio Rush เกมนี้เราก็จะมาให้เพื่อนๆสนุกกับภารกิจของสไปเดอร์แมนที่จะต้องพ่นใยแมงมุมตะลุยเส้นทางไปให้ได้ระยะทางที่ไกลที่สุด และจะต้องระมัดระวังการโจมตีของศัตรูให้ดีด้วย วิธีในการเล่นเกมเราก็ใช้เมาส์ในการเล่นเกมนี้ โดยคลิกเมาส์ค้างไว้เพื่อปล่อยใยออกไป และปล่อยเมาส์เพื่อที่จะโหนตัวไปข้างหน้า และเราก็จะต้องทำการกำจัดศัตรูและหลบหลีกการโจมตีของพวกมันให้ดีด้วยนะ และเราก็ทำระยะทางให้ไกลที่สุด ลองมาเล่นกันดู ใครที่เป็นแฟนของสไปเดอร์แมนไม่ควรพลาด