HDGAMES.NET Plays 1.08K

เกมส์แต่งตัวแฟชั่นวัยรุ่น TikTok #Kidcore Models

เกมส์แต่งตัวแฟชั่นวัยรุ่น TikTok #Kidcore Models เด็กทุกคนอยากเป็นผู้ใหญ่ และผู้ใหญ่ก็อยากที่จะไปเป็นเด็กอีกครั้ง นี่เป็นความจริงที่ใช้ได้อยู่เสมอ และเหมือนพวกเธอสี่คนที่อยากจะย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง แต่การย้อนวัยนั้นเราทำได้เพียงแค่การแต่งหน้าและแต่งตัวให้กลับไปเป็นวัยใสอีกครั้ง การเล่นเกมส์นั้นเราก็ใช้เมาส์เพื่อเล่นเกมส์นี้ คลิกที่อุปกรณ์ในการตกแต่งใบหน้าและหาชุดมาตกแต่งร่างกายให้กับพวกเธอทั้งสี่คนให้พวกเธอได้กลับไปเหมือนช่วงวัยเด็กอีกครั้ง