HDGAMES.NET Plays 139

เกมส์ดริฟท์รถไฟ Train Drift

เกมส์ดริฟท์รถไฟ Train Drift เกมนี้เราก็จะมาบังคับรถไฟให้วิ่งไปเก็บเหรียญพร้อมกับการเลี้ยวไปตามรางเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ วิธีในการเล่นกดปุ่มลูกศรซ้ายขวาเพื่อทรงตัวเลี้ยวรถไฟของเราไม่ให้หล่นลงไปจากราง ระหว่างทางก็จะมีเหรียญให้เราได้เก็บอีกด้วย พยายามเก็บให้ได้เยอะๆเพราะเหรียญเหล่านี้สามารถนำไปซื้อรถไฟที่มีประสิทธิภาพที่ดีมากกว่าเดิมได้ด้วย