HDGAMES.NET Plays 219

เกมส์เปลี่ยนล้อผจญภัย Wheel Transform 3D

เกมส์เปลี่ยนล้อผจญภัย Wheel Transform 3D เกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะต้องมาผจญภัยด้วยล้อ ซึ่งเราจะต้องมาปรับเปลี่ยนตามเส้นทางระหว่างทางว่าเราจะต้องใช้จำนวนล้อกี่ล้อในการผจญภัย เราก็ใช้เมาส์ในการเล่นเกมนี้ ดูเส้นทางทางด้านหน้าให้ดีว่าเป็นกี่เลน และเราก็ปรับเปลี่ยนล้อให้เป็นตามนั้นระวังอย่าผิดพลาดเพราะไม่อย่างนั้นจะจบเกมทันที ลองมาเล่นกันดูสนุกและเพลิดเพลินดีเหมือนกัน