HDGAMES.NET Plays 544

เกมส์ปริศนาเปิดประตู 100 Doors: Escape Puzzle

เกมส์ปริศนาเปิดประตู 100 Doors: Escape Puzzle เกมนี้ก็เป็นเกมแนวปริศนา ซึ่งเราจะมาใช้สมองในการขบคิดที่จะต้องหาทางเปิดประตูที่อยู่ภายในฉากให้ได้ ซึ่งเกมนี้ก็จะมีอยู่มากมายถึง 50 ด่าน วิธีในการเล่นก็ให้เราใช้เมาส์ในการเล่นเกมนี้ คลิกที่สิ่งของต่างๆภายในฉากซึ่งมันจะเป็นตัวช่วยในการเปิดประตู ก็ลองมาเล่นกันดู สนุกและฝึกสมองของเพื่อนๆได้อย่างดีแน่นอนเลยทีเดียวล่ะ