HDGAMES.NET Plays 108

เกมส์บริหารอควาเรียม Build Your Aquarium

เกมส์บริหารอควาเรียม Build Your Aquarium เกมนี้เราก็จะให้เพื่อนๆมาสนุกกับการสร้างอควาเรียมหรือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อให้ผู้ชมนั้นได้มาดูสัตว์ทะเลและสร้างรายได้ให้เยอะที่สุด โดยวิธีการเล่นเราก็ใช้เมาส์ในการเล่นเกมนี้ คลิกเมาส์ค้างไว้และเราก็เลื่อนเมาส์ไปมาเพื่อบังคับทิศทางของตัวเราให้เดินไปสร้างตู้ปลา และเราก็ไปจับปลาเพื่อนำมาใส่ในอควาเรียมของเราให้มีความยิ่งใหญ่ นำเงินที่ได้ไปอัพเกรดพิพิธภัณฑ์ของเราให้มีความยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้น