HDGAMES.NET Plays 611

เกมส์สร้างเกาะกลางทะเล Idle Arks Sail And Build 2

เกมส์สร้างเกาะกลางทะเล Idle Arks Sail And Build 2 เกมนี้เราก็จะมาสนุกกับการเอาตัวรอดกลางทะเลกันเถอะ ซึ่งตอนแรกเราก็จะมีแค่แพเล็กๆเราก็จะต้องว่ายน้ำไปเก็บสิ่งของมาเพื่อที่จะเอาไว้สร้างแพของเราให้มีความยิ่งใหญ่มากขึ้น โดยวิธีการเล่นเราไม่ใช้เมาส์ในการเล่นเกมนี้ ซึ่งเกมมันจะสาธิตวิธีในการเล่นมาให้ เราก็คลิกที่สิ่งของเพื่อว่ายน้ำไปหยิบของนั้นและนำมาก่อสร้างแพของเราให้ใหญ่มากขึ้น เราก็จะต้องรวบรวมพรรคพวกของเราให้มากขึ้นแล้วมาสนุกกับการสร้างอาณาจักรกลางทะเลไปกับเกมนี้กัน