HDGAMES.NET Plays 1.39K

เกมส์ขับรถเมล์รับผู้โดยสาร Bus Stop

เกมส์ขับรถเมล์รับผู้โดยสาร Bus Stop เกมนี้เราก็จะให้เพื่อนๆมาขับรถประจำทางเพื่อไปรับส่งผู้โดยสารให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย วิธีในการเล่นก็ให้เราคลิกเมาส์ค้างไว้หรือว่าจะกดปุ่มลูกศรขึ้นก็ได้นะเพื่อที่เราจะขับรถไปข้างหน้า และเราก็ปล่อยเมาส์เพื่อหยุดวิ่ง เราก็จะต้องรับผู้โดยสารตามป้ายโดยสารรับคนขึ้นมาให้หมด แล้วเราก็พาเดินทางไปอย่างปลอดภัย ตอนที่เรากำลังจะผ่านแยกก็จะต้องระมัดระวังด้วยนะเพราะจะมีรถวิ่งสัญจรไปมาอยู่ด้วย และเราก็ไปส่งที่จุดหมายปลายทางเพื่อที่จะผ่านไประดับต่อไป