HDGAMES.NET Plays 951

เกมส์ระบายสีปราสาท DragonCastle Coloring

เกมส์ระบายสีปราสาท DragonCastle Coloring มาเล่นเกมส์ระบายสีปราสาท DragonCastle Coloring กันเถอะเพื่อนๆ เกมส์นี้เราจะต้องมาระบายสีให้กับปราสาทมังกร ที่มีมังกรนอนเฝ้าอยู่ วิธีการเล่นก็ไม่ยาก เพัยงแค่หดปุ่ม Play เพื่อ เริ่มเล่นเกมส์ จากนั้นใช้เมาส์บังคับภู่กัน เพื่อเลือกสีที่เราต้องการ และนำไประบายยังปรสามาทได้เลยจ้า