HDGAMES.NET Plays 1.53K

เกมส์เรียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ OMG Word Professor

เกมส์เรียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ OMG Word Professor เกมส์นี้เราก็จะให้เพื่อนๆมาฝึกทักษะภาษาอังกฤษแสนสนุก เราก็จะต้องดูช่องทางด้านล่างว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษมีอยู่กี่ตัว เราก็เรียงลำดับคำศัพท์ให้มีความหมาย โดยเราก็ใช้เมาส์คลิกที่ตัวอักษรภาษาอังกฤษตามแนวตั้ง แนวนอนหรือแนวทแยงมุม แล้วเราก็เรียงให้ถูกให้ครบทั้งหมด ถ้าเราหาไม่เจอก็สามารถกดใช้ตัวช่วยทางด้านล่างแต่ก็จะเสียคะแนนนิดหน่อยนะ