HDGAMES.NET Plays 641

เกมส์จัดระเบียบลงช่อง Posing Puzzle

เกมส์จัดระเบียบลงช่อง Posing Puzzle เกมนี้ก็เป็นเกมแปลกแหวกแนวดี ซึ่งเราจะต้องมาทำการจัดสรีระของคนให้เข้าไปอยู่ในช่องที่กำหนดให้ได้ โดยเราก็ใช้เมาส์เพื่อเล่นเกมนี้คลิกที่ตัวคนเพื่อที่จะเปลี่ยนรูปร่างท่าทาง และเราก็นำไปใส่ลงในช่อง จะต้องวางแผนให้ดีมากจะต้องจัดท่าทางอย่างไรถึงจะสามารถใส่ลงไปในช่องได้ เมื่อเราสามารถใส่ลงไปในช่องได้แล้วก็จะสามารถผ่านไประดับต่อไป