HDGAMES.NET Plays 224

เกมส์บริหารฟาร์มหมู่บ้าน Village Farm Life

เกมส์บริหารฟาร์มหมู่บ้าน Village Farm Life มาสนุกกับการบริหารจัดการฟาร์มหน้าบ้านของเราให้มีความยิ่งใหญ่กันเถอะ โดยเราก็จะต้องมาปลูกพืชผักเพื่อที่จะสร้างรายได้ขยายกิจการของเราให้เจริญรุ่งเรือง เราก็ใช้เมาส์ในการเล่นเกมนี้ทำการโปรยเมล็ดพืชลงไปในแปลงเพื่อที่จะทำการปลูกขึ้นมาได้ เราก็ค่อยๆขยายฟาร์มของเราให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและปลูกพืชผักให้ได้เยอะที่สุดเพื่อทำกิจการของเราให้เจริญรุ่งเรือง