HDGAMES.NET Plays 1.33K

เกมส์กำจัดบล็อกออกไป Wood Block Tap Away

เกมส์กำจัดบล็อกออกไป Wood Block Tap Away เกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะต้องกำจัดบล็อกภายในฉากให้กระเด็นออกไปให้หมด โดยเราจะเห็นว่าบล็อกแต่ละบล็อกนั้นก็จะมีลูกศรกำกับไว้อยู่ นั่นหมายถึงว่าเมื่อเราคลิกไปแล้วบล็อกนั้นก็จะพุ่งไปตามทิศทางลูกศรของมัน เราก็ใช้เมาส์คลิกที่บล็อกเหล่านั้นเพื่อให้มันพุ่งออกไปและกำจัดบล็อกภายในฉากให้หมดทุกชิ้นเพื่อที่จะผ่านไประดับต่อไปที่มีให้เราได้เล่นอีกเพียบ